TunelForum

Full Version: Halkalı-Yeni Havalimanı Projesi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Halkalı-Yeni Havalimanı Projesi başlayacak diye bir haber geldi doğru mudur?

Quartz

Ben de öyle bir duyum aldım. Hatta Göztepe-Ataşehir-Ümraniye'de başlayacakmış.
Evet Göztepe içinde şirketlere ödeme yapılmış gibi bir haber geldi.
Şu seçim tantanası bitse, mazbatayı verseler adama bu ay içinde öğreneceğiz bence ne başlar ne biter. Ama GAÜ zaten başlamış bir proje bence de iptali söz konusu olmaz.
Halkalı-Yeni Havalimanı projesi eylüle ertelenmiş diye duyum aldım.

Quartz

E-Berk TBM'lerin işletmesini yapacakmış doğru mudur?
(04-06-2019, 04:35 PM)Quartz Wrote: [ -> ]E-Berk TBM'lerin işletmesini yapacakmış doğru mudur?

Evet. Şu an E-berk'in fabrikasında bakımı yapılıyor makinelerin.