TunelForum

Full Version: İzmir Metro Projesi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
3.8km çift tüp proje başlayacakmış diye duyum aldım. Yüklenici Gülermak.
Gülermak'ın İstanbul'daki işi de başlar o zaman diye tahmin ediyorum.
Bayramdan sonra makineler kazıya başlayacak tahminen.
Anlamadığım nokta şu, parayı kim organize ediyor İzmir'de?
(05-08-2019, 06:47 PM)Tunnelx Wrote: [ -> ]Anlamadığım nokta şu, parayı kim organize ediyor İzmir'de?

AB fonu diye duymuştum, bu sebeple para da sıkıntı yok sanırım.
Linkedin'de paylaşıyorlar makineler henüz kurulmamış sanırım.