TunelForum

Full Version: Kenya Yerli Otomobil Üretti
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dolusu TL ile 96000 yapıyor. Tasarım sade olsa da bölge için oldukça verimli olacağını düşünüyorum.

https://mobiusmotors.com
Bizim 5 büyük firma ne yapıyor acaba????